Ana sayfa Bilgi Polis Telefon Dinleyebilir Mi?

Polis Telefon Dinleyebilir Mi?

Ülkemizin bir dönemine damga vurmuş olaylardan bir taneside suçlu suçsuz insanların hukuksuzca telefonların dinlenmesi olaylarıdır. Böyle bir ortamda yaşayan vatandaşlarda kendi cep telefonlarının dinlendiği konusunda paranoya haline geldiğine sıkça denk gelmişsinizdir. Bu yazımızda Polis yada farklı bir kolluk kuvvetinin cep telefonu dinlenme yetkisinin olup olmadığını varsa hangi durumlarda iletişimin dinlenebileceğini incelemek istedik.

Öncelikle Polis yada Jandarma teşkilatlarının doğrudan telefon dinlenme yetkisi bulunmamaktadır. Herhangi bir suçun takibi ve faillerinin ortaya çıkarılması için telefon dinlenmesi yetkisini vermeye yetkili makam Hakim kararı yada gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda Cumhuriyet Savcısı talimatıyla telefon dinlemesi yapılabilir.

  • Telefon dinlemesi yetkisini kolluk kuvvetlerine verme yetkisi; Hakim ve Cumhuriyet Savcılarında bulunmaktadır.

Elbetteki takip edilen her suç için telefon dinlemesi yapılamaz. Öncelikle soruşturulan suç ile ilgili başka bir yolla delil elde etme imkanı bulunmaması gerekir. Konuyla ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesinde bulunan hükümler gereğince;

  • Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda iletişimin dinlenmesi kararının verilebileceği belirtilmiştir.

Yinede başka bir yolla delil elde edilemeyecek olması durumu telefon dinlemesi yetkisinin verilmesi için yeterli değildir. Örneğin alt komşunuzun evine hırsız girdi ve evden 2.000 TL parası çalındı. Böyle bir hırsızlık suçundan dolayı iletişimin dinlenmesi kararı verilemez.

Hangi suçlarda telefon dinleme kararı verilebilir?

Yukarıda herhangi bir suç için telefon dinleme kararı verilemeyeceğini aktarmıştık. Bir şüpheli yada sanığın telefonlarının dinlenmesi kararı için işlemiş yada işlemesi muhtemel suçlar Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun 135.Maddesinin 8. bendinde belirtilmiştir;

1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80) ile organ veya doku ticareti (madde 91),
(4)
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
3. İşkence (madde 94, 95),
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
6. (Ek: 21/2/2014 – 6526/12 md.) Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148,
149) ile nitelikli dolandırıcılık (madde 158) , (2)(4)
7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), (2)
8. Parada sahtecilik (madde 197), (2)
9. (Mülga: 21/2/2014 – 6526/12 md.; Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/26 md.)
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),
10. (Ek: 25/5/2005 – 5353/17 md.) Fuhuş (madde 227),(1)(2)
11. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), (1) (2)
12. (Ek: 24/11/2016-6763/26 md.) Tefecilik (madde 241), (4)
13. Rüşvet (madde 252), (1) (2)
14. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), (1) (2)
15. (Değişik: 2/12/2014-6572/42 md.) Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
(madde 302) , (1)(2)(3)
16. (Ek: 2/12/2014-6572/42 md.) Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı
Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316), (3)
17. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335,
336, 337) suçları. (1) (2)(3)

suçların yada suç süphesinin bulunması durumunda Hakim kararı yada C.savcısı talimatıyla iletişimin dinlenmesi kararı verilebilir.

Telefon dinleme kararının süresi?

Herhangi bir suç soruşturmasından dolayı verilen iletişimin dinlenmesi kararı en çok 2 ay için verilebilir ve bu süre gerek görülürse bir ay daha uzatılabilir.

Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında bir aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar verebilir.

Yani örgüt faaliyeti içerisinde işlenen bir suç için bile toplamda en fazla 6 ay süreyle telefon dinlenmesi kararı verilebilir.

Günümüzde vatandaşlar polislerin istedikleri şekilde telefon dinlemesi yapabildiğine dair bir kanıya sahiptir ancak bu yanlıştır. İletişimin dinlenmesi yetkisi tamamen hukuki bir karardır ve hukuksal çerçeve içerisinde verilmektedir.

Telefon dinlemesi kararı ile ilgili detaylı mevzuatı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndan inceleyebilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here