Konfederasyon Nedir?

Konfederasyon kelimesi ülkemizde birçok insanın kafasında sürekli soru işareti yaratan bir kelimedir. Konfederasyon kelimesinin kökeni fransızcaya dayanmakla birlikte birden fazla farklı anlama sahip olduğundan zaman zaman insanlar tarafından yanlış anlamlarda da kullanılabilmektedir. İşte Konfederasyonla ilgili bilmeniz gerekenler.

Sendikal Anlamda Konfederasyon

Sivil toplum örgütleri arasında Türkiye’de de isimleri sıkça duyulan Sendikaların birleşmesinden Konfederasyonlar meydana gelmektedir. Konfederasyon, farklı iş kollarında en az beş tane sendikanın gelerek oluşturduğu tüzel kişiliğe sahip üst kuruluşları ifade etmektedir.

Türkiye’de faaliyetlerine devam eden konfederasyonlar

  • Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Devlet yapılanması anlamında Konfederasyon

Konfederasyon, bağımsız devletler tarafından, ülkelerin egemenliklerini muhafaza etmek şartıyla, ortak ve sınırlı menfaatlerini sağlamak maksadıyla, bir antlaşma ile kurulan devletler topluluğunu ifade eder.

Konfederasyon, uluslararası bir anlaşmayla kurulur. Bu yüzden konfederasyondan ayrılma hakkı vardır. Konfederasyonda, kurum ve kuruluşlar ancak belli ve sınırlı maksatlarla birleşmişlerdir. Konfederasyonu meydana getiren konfedere kurum ve kuruluşlar vasıfları, konfederasyon halinde de devam eder.

Konfederasyona üye devletler, iç ve dış ilişkilerinde bağımsız bir devlet niteliklerini korurlar. Ortak menfaatlerini gerçekleştirmeye yarayacak nisbette bir iş birliği yaparlar; bunun dışında müstakil kurum ve kuruluşlar sıfatlarını, hak ve vazifelerini tamamiyle korurlar

Konfederasyonlara katılan devletler bir diğer değişle konfedere devletler ayrı ayrı ve bütünsel manada devlet olma vasıflarını korumaya devam ederler.

Genellikle eski dönemlerde varlık göstermiş konfedere devletler bugünki anlamında konfederasyonlar olarak Avrupa Birliği gibi birlikler şeklinde varlığını sürdürmektedirler.

Konfederasyon ve Federasyon arasındaki farklar nelerdir?

  • Konfederasyon uluslar arası anlaşmayla kurulurken federasyon ise anayasayla kuruluyor.
  • Konfederasyonda üye devletler arasındaki bağ akdi, federasyonda anayasal niteliğe sahiptir.
  • Konfederasyonda üye devletlerin üyelikten çıkarabilme hakkı varken; federasyonda bu söz konusu değildir.
  • Konfederasyonda üye devletlerin uluslar arası egemenlik haklarına müdahale edilmezken, Federasyonda ise yetki bazı federal devletlere verilmiştir.
  • Dış ilişkilerde konfederasyonda üye devletler bağımsız iken federasyonda ise federal devletler ise birbirlerine bağlıdır.
  • Konfederasyonda zorlama gibi bir tutum yokken federasyonda ise bu vardır.
  • Konfederasyonda yalnızca üye devletlerin vatandaşlığı varken federasyonda iki tür vatandaşlık vardır. Federal vatandaşlık ve federe vatandaşlık.

Demokratik Konfederalizm Nedir?

Bu kavram ilk olarak bebek katili bölücü terör örgütünün tutuklu dileri Abdullah Öcalan tarafından ortaya atılmıştır. Demokratik Konfederalizm, Abdullah Öcalan’ın tutuklu bulunduğu İmralı adasında uydurduğu liberter sosyalist politik kuram olarak bilinen temelsiz bir kavramdır.

Kaynak: Vikipedia

Bir cevap yazın